SUNNY Kladno – Správa nemovitostí

Dobrý den,

uvodni-400

správou nemovitostí se profesionálně zabýváme již od roku 1994 a je to náš jediný předmět činnosti.

Provádíme tyto činnosti:

 • zakládání společenství vlastníků
 • vedení podvojného účetnictví SVJ dle platného zákona a
  vyhlášky
 • zpracování roční účetní závěrky a daňového přiznání
 • zveřejnění roční závěrky v obchodním rejstříku
 • předkládání informací o finančních skutečnostech nemovitosti
 • zpracování podkladů pro účely úvěru
 • připravování podkladů pro platby
 • zpracování mzdové evidence
 • zpracování a odesílání měsíčních mzdových předpisů
 • zastupování při registraci a změnách na FÚ, zdravotních
  pojišťovnách a OSSZ
 • zpracování potvrzení o příjmu pro jednotlivé vlastníky
 • evidence a vyúčtování příspěvku na správu domu a služeb SVJ
 • zpracování evidenčních listů
 • evidence předepsaných záloh
 • zpracování přehledů neplatičů a upomínání dlužných částek
 • zpracování měsíčních předpisů a plateb
 • evidování čísel a stavů vodoměrů
 • provádění ročního rozúčtování spotřeby studené a teplé vody,
  tepla a ostatních služeb
 • tisk poštovních poukázek na nedoplatky
 • zpracování výdajových dokladů na výplatu přeplatků
 • podílení se na uzavírání dohod a smluv na dodávky služeb
 • archivace zpracovaných dokladů
 • předkládání návrhů na opravy a rekonstrukce
 • evidování seznamů povinných revizí
 • zajištění revizí a údržby nemovitosti
 • výkon správce – profesionální předseda
 • monitoring údajů v katastru nemovitostí

V současné době spravujeme 112 domů, cca 3.600 jednotek v Kladně, Slaném, Středoklukách, Smečně, Unhošti a v Berouně.

Agendu každého domu vyřizuje účtárna + technický úsek + správní úsek. V právní oblasti dlouhodobě spolupracujeme s advokátní kanceláří, která se specializuje na bytovou problematiku a pro každé SVJ vedeme desetiletý archiv a po uplynutí skartačních lhůt jednáme se Státním archivem o povolení skartace a skartace následně provádíme.

Jsme poměrně velká firma, která má 9 zaměstnanců. Správa je naše láska a náš koníček.

Děkujeme za případnou spolupráci a přejeme Vám krásné dny,
 
s pozdravem
zaměstnanci SUNNY Kladno s.r.o.