Profesionální předseda

Nový občanský zákoník, který platí od 1.1.2014 umožňuje, aby členem statutárního orgánu SVJ byla i osoba, která v domě nevlastní žádnou jednotku. Nabízíme proto výkon profesionálního předsedy. Jeho nezaujatý a ryze odborný pohled na výkon funkce je pro SVJ velkou výhodou.

Spolupráci s profesionálním předsedou ve Vašem domě, je možné dohodnout s panem Petrem Lhotou, mob. 606 606 508, e-mail petr.lhota@volny.cz