SUNNY Kladno – Správa nemovitostí

Vážení majitelé domů,

uvodni-400

domovní správu provádíme od roku 1994 a prošli jsme cestou vyvíjejících se zákonů v oblasti zakládání SVJ, změnami v evidenci a vyúčtování příspěvku na správu domu a pozemku a s tím spojených služeb a vývojem ve vedení účetnictví a administrativy jednotlivých nemovitostí.

Spolupráce s jednotlivými majiteli nemovitostí nás těší, jsme pečliví a uspokojují nás dobré výsledky naší práce.
Pečlivost chápeme jako základ spokojeného chodu Vašeho domu, což přináší růst hodnoty Vaší nemovitosti.

Rádi s Vámi spolupracujeme v Kladně, Berouně a západní části Středních Čech a to v těchto činnostech

  • zakládání společenství vlastníků
  • vedení podvojného účetnictví SVJ dle platného zákona a vyhlášky
  • zpracování roční účetní závěrky a daňového přiznání
  • zveřejnění roční závěrky v obchodním rejstříku
  • předkládání informací o finančních skutečnostech nemovitosti
  • zpracování podkladů pro účely úvěru
  • připravování podkladů pro platby
  • zpracování mzdové evidence
  • zpracování a odesílání měsíčních mzdových předpisů
  • zastupování při registraci a změnách na FÚ, zdravotních pojišťovnách a OSSZ
  • zpracování potvrzení o příjmu pro jednotlivé vlastníky
  • evidence a vyúčtování příspěvku na správu domu a služeb SVJ
  • zpracování evidenčních listů
  • evidence předepsaných záloh
  • zpracování přehledů neplatičů a upomínání dlužných částek
  • zpracování měsíčních předpisů a plateb
  • evidování čísel a stavů vodoměrů
  • provádění ročního rozúčtování spotřeby studené a teplé vody, tepla a ostatních služeb
  • tisk poštovních poukázek na nedoplatky
  • zpracování výdajových dokladů na výplatu přeplatků
  • podílení se na uzavírání dohod a smluv na dodávky služeb
  • archivace zpracovaných dokladů
  • předkládání návrhů na opravy a rekonstrukce
  • evidování seznamů povinných revizí
  • zajištění revizí a údržby nemovitosti
  • výkon správce

zaměstnanci SUNNY Kladno s.r.o.