Prosíme, z důvodu home office, v současné době volejte na naše mobilní telefony (ne pevné linky) a používejte elektronickou komunikaci, a ne osobní kontakt. Děkujeme.


Monitoring katastru nemovitostí

Nový Občanský zákoník ukládá každému členu výboru SVJ vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře. To mimo jiné i zahrnuje přihlašování pohledávek do insolvenčních a exekučních řízení.
Informace o těchto řízeních lze získat i v katastru nemovitostí.
Monitoring informací zapsaných v katastru nemovitostí a jejich zasílání SVJ provádíme jedenkrát týdně za 11,- Kč + platná sazba DPH za jednotku měsíčně.