Monitoring katastru nemovitostí

Nový Občanský zákoník ukládá každému členu výboru SVJ vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře. To mimo jiné i zahrnuje přihlašování pohledávek do insolvenčních a exekučních řízení.
Informace o těchto řízeních lze získat i v katastru nemovitostí.